Vicariatul Greco Catolic Ucrainean din Romania

Parohia greco-catolica din Cacica | Vicariatul grecocatolic ucrainean

Parohia din Cacica

Scurt Istoric al parohiei greco-catolice Cacica

 

Localitatea Cacica se află aşezată în partea de nord-est a oraşului Gura Humorului la o distanţă de 17 km.

În timpul imperiului austro-ungar, Împăratul Franţ Iosif al II- lea dă un decret în anul 1782 de cercetare şi prospectare a sării din Bucovina. După un an, sub conducerea lui Ioan Hofman, director al direcţiei miniere cu sediul la Cernăuţi au început lucrările, acolo unde se găseau izvoarele de sare, între care şi la masivul de sare din Cacica situat la altitudinea de 397 m peste nivelul Mării Baltice.

În acest context, în anul 1785 au fost aduse primele familii -9 ( nouă ) de ucraineni ( ruteni ) specialişti în minerit şi evaporare a sării, din împrejurimile Svirsk-ului din Galiţia răsăriteană,

În anul 1792 au fost aduşi la Cacica 20 de familii de mineri polonezi din Bohnia. Împreună cu alte familii de ucraineni venite din raionul Colomeia şi familii de polonezi veniţi din Wielicica, în anul 1800 au pus bazele localităţii Cacica.

De menţionat este faptul că acolo unde este actuala mină de sare, era o mlaştină în care trăiau multe raţe sălbatice de unde se trage numele localităţii –( качка )în limba ucraineană şi ( kaczka ) în limba polonă se traduce raţă. Şi unde sunt casele acum, era peste tot pădure, deci era nevoie de defrişări masive, desecări, devierea părăului Cacica, construcţii de drumuri şi poduri drenuri şi canale.

Conform recesământului din anul 1810 pe terenurile proprietatea Salinei Cacica, locuiau în total 305 persoane, dintre care de rit latin ( romano- catolici polonezi ) mai mulţi iar restul greco- catolici ucraineni.

Primul păstor sufletesc este pr. Iacob Bogdanovici angajat al salinei pentru ambele rituri. În decurs de trei ani Salina a construit o Biserică mică din lemn în actuala curte a Bisericii romano-catolice, unde ucrainenii greco catolici aveau altar separat şi program diferit.

Matricolele ( botezuri, cununii şi înmormăntări ) al parohiei greco catolice datează din 1810 iar parohia se înfiinţează după o serie de obstacole şi greutăţi în anul 1814 având pe primul păstor sufletesc pe pr. Lejohubschei ( 1812 – 1813 ) şi pe pr. Capelan Ioan Voievidca. ( 1813- 1818 )

În 1861 a început construcţia actualei Biserici sub îndrumarea,efortul şi vegherea pr.Kiril Hamorac, Biserică proiectată de fraţii Luca şi Dumitru Navroţchii care a fost construită prin contribuţia credincioşilor fiind terminată şi sfinţită în anul 1865.

Din şematismul anului 1936, reise că în Cacica erau 700 suflete greco-catolice, 950 romano-catolice, 500 ortodoxe şi 35 izr.

În general pănâ-n anul 1940 toţi păstorii sufleteşti proveneau din Galiţia răsăriteană sau din Bucovina de nord.

Marea emigraţie a ucrainenilor din Cacica spre Germania din anul 1940 ( despre care nu se ştie nimic ) desfiinţarea Bisericii greco-catolice din România, la ordinul lui Stalin din anul 1948 ( mai multe familii trec la rom.-cat. ) şi exodul tinerilor în căutarea unui loc de muncă în perioada regimului comunist a făcut ca astăzi in Cacica să mai existe 70 familii ucraineni greco-catolici.

În decursul anilor Biserica a fost întreţinută şi renovată de mai multe ori, ultimele renovări fiind în anul 1982 – Pr.Ioan Ardelean şi 2007 Pr. Nicolae Nicolaişen.

Hramul Bisericii este Adormirea Maicii Domnului – 15 august, zi în care toate comunităţile greco-catolice din Bucovina se adună la Cacica.

 

Momente importante în istoria parohiei

1785 sosirea primelor familii de ucraineni în Cacica.

1810 se organizează primul grup de credincioşi greco-catolici.

1812 se cumpără terenul şi o casă pentru loc de Biserică.

1814 se infiinţează parohia greco- catolică.

1863 este botezată scriitoarea Olga Cobeleansca.

1865 a fost terminată construcţia Bisericii.

1871 noiembrie 20 a fost sfinţită Biserica de un sobor de preoţi, în frunte cu decanul Bucovinei Pr.Teodor Macsimovici , paroh de Cernăuţi.

Au vizitat parohia

 

5 mai 1880 – I.P.S. Iosif Sembratovici- Mitropolit al Galiţiei.

20 mai 1890 – I.P.S.- Andrei Şepteţchi – Episcop al Stanislavovulu, viitor  Mitropolit al Galiţiei.

20 sept. 1992 I.P.S. – Lucian Mureşan, Episcop de Maramureş, viitor Arhiepiscop Major de Blaj.

6 dec. 1992   P.S.- Sofron Dmeterco, Episcop de Ivano- Franchivsc.

15 aug. 1994   P.S.- Pavlo Vaselec, Episcop de Colomeia şi Cernăuţi.

5 aug.1998   P.S.- Ioan Şişeştean, Episcop de Maramureş.

28 iul. 2000 I.P.S.- Ioan Martineac, Mitropolit de Przemysl şi Varşovia.

24 iul. 2006 P.S.- Dionisie Liachovici, locţiitorul Ahiepiscopului Major de Kiev I.P.F.S. Liubomir Huzar.

29 mai 2010 P.S. – Vasile Bizău, Curia Arhiepiscopiei Majore

29 mai 2010 P.S. – Nicolay Semkaylo Episcop de Colomeia şi Cernăuţi

31 oct. 2011 P.S. – Iosif Milan, Episcop de Kiev.

30 iul. 2012 P.S. – Vasile Bizău, Episcop de Maramureş.